کتاب Market Research : The Process, Data, and Methods Using Stata

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای جامع و قابل دسترسی است که به تصمیم گیری آماری صحیح ، انجام تجزیه و تحلیل و تفسیر سریع نتایج با Stata کمک می کند. این شامل پوشش پیشرفته ANOVA ، تجزیه و تحلیل عامل و خوشه بندی در Stata ، به علاوه رگرسیون اساسی و آمار توصیفی است. این برنامه کسانی را که می خواهند در مورد فرآیند ، مدیریت داده ها و متداولترین روشهای مورد استفاده در تحقیقات بازار با Stata بیشتر بدانند ، هدف قرار می دهد. این کتاب مروری بر کل فرآیند تحقیقات بازار از پرسیدن س researchالات تحقیق در بازار گرفته تا جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها از طریق روش های کمی ، به خوانندگان ارائه می دهد. این جذاب و کاربردی است و شامل بسیاری از مثالهای عملی ، نکات و پیشنهاداتی است که به خوانندگان کمک می کند تا از روشهای کمی مانند رگرسیون ، تحلیل عاملی و تجزیه و تحلیل گروهی استفاده و تفسیر کنند. این روش ها به محققان کمک می کند تا بینش مفیدی را در اختیار شرکت ها قرار دهند.

[ad_2]

source