کتاب MicroRNA and Cancer : Methods and Protocols

[ad_1]

این بخش اصول اولیه روشهای تجربی و محاسباتی را برای مطالعه میکرو RNA ها در تحقیقات سرطان بیان می کند و بنابراین ، پایه محکمی برای کسانی که مایل به توسعه برنامه های بیشتر هستند فراهم می کند. این فصل ها که با روش های بسیار موفق هماهنگی مجموعه زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند ، شامل معرفی موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرف های لازم ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار ، مشاوره در مورد عیب یابی و جلوگیری از مشکلات شناخته شده هستند. قابل اطمینان ، پیشرفته ، MicroRNA و سرطان: روش ها و پروتکل ها ، نسخه II با هدف اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در مطالعه بیشتر این منطقه حیاتی است.

[ad_2]

source