کتاب Modeling with Rules Using Semantic Knowledge Engineering :

[ad_1]

این کتاب یک روش سازگار برای ساخت سیستم های هوشمند را ارائه می دهد ، چندین مدل رسمی را برای طراحی و اجرای سیستم های مبتنی بر قاعده معرفی می کند و مطالعات موردی گویای کاربردهای آنها را ارائه می دهد. اینها شامل مهندسی نرم افزار ، سیستم های فرآیند تجارت ، وب معنایی و سیستم های آگاه از زمینه در دستگاه های تلفن همراه است. گرامر روشی بصری و در عین حال قدرتمند برای نشان دادن دانش بشری فراهم می کند و سیستم های مبتنی بر قاعده هوشمند کاربردهای مهمی دارند. با این حال ، پیشرفت عملی آنها به تکنیک ها و مدل های مناسب نیاز دارد – شکافی که این کتاب به طور موثر برطرف می کند.

[ad_2]

source