کتاب NASA Spaceflight : A History of Innovation

[ad_1]

این کتاب اولین تاریخچه جامع نوآوری در ناسا را ​​فراهم می کند ، متخصصانی را در این زمینه جمع می کند تا روشن کنند که چگونه مشارکت های دولتی و خصوصی و بین المللی از زمان آغاز پروازهای فضایی به روش های جدید کاوش در فضا دامن زده اند. 12 مطالعه موردی ، تاریخچه آشفته و پرخطر چنین مشارکت ها ، بررسی نقش AT&T در توسعه اولیه فناوری ماهواره ، ارتباطات بین برنامه آپولو و دره سیلیکون ، ظهور SpaceX و موارد دیگر را ردیابی می کند. برخی از این پروژه ها موفقیت آمیز و برخی دیگر به شکست انجامید. همه آنها روشهای سنتی تجارت مخاطبان در فضا را به چالش کشیده اند. این مقالات در کنار هم ، با دروس بسیار ارزشمندی برای سیاست گذاران ، سرمایه گذاران ، اقتصاددانان و اعضای جامعه فضایی ، بینش جدیدی درباره چگونگی نوآوری ارائه می دهند.

[ad_2]

source