کتاب Naval Modernisation in Southeast Asia, Part Two : Submarine Issues for Small and Medium Navies

[ad_1]

این جلد ویرایش شده با شرح زیردریایی در جنگ های دریایی آغاز می شود و در ادامه به بررسی ماهیت و پیامدهای نوسازی دریایی در جنوب شرقی آسیا با در نظر گرفتن دستیابی آن توسط نیروی دریایی کوچک و متوسط ​​در منطقه می پردازد. دلایل مواجهه این ناوگان دریایی با این چالش بزرگ و دشوار ، مشکلاتی که با آن روبرو هستند و پیامدهای استقرار زیردریایی ها برای ثبات منطقه را بررسی می کند. با توجه به زمینه افزایش تنش ها در دریای چین جنوبی و افزایش رقابت بین ایالات متحده و چین در منطقه ، آیا ورود زیردریایی ها به منطقه به صلح کمک می کند یا از آن خارج می شود؟ این حجم نه تنها برای علاقه مندان به توسعه زیردریایی و دریایی بلکه برای دانشجویان و مربیان علاقه مند به اوضاع بسیار ناپایدار در و اطراف دریای چین جنوبی بسیار مورد توجه خواهد بود.

[ad_2]

source