کتاب Neoliberalism and Post-Soviet Transition : Kazakhstan and Uzbekistan

[ad_1]

این گروه با مقالاتی در این زمینه از ادبیات گرفته تا فیلم ها ، معماری ، هنرهای پلاستیکی ، فلسفه و نوشتارهای علمی و سیاسی ، رویكرد میان رشته ای برای مسئله حجم را مورد تأكید قرار می دهند. همكاران آن موضوعات مختلفي را كه به دليل تغيير ناگهاني و فوري اندازه در اثر جهاني شدن و دوران انسان سازي مطرح شده است ، مورد بررسي قرار مي دهند ، از جمله: نقش مقياس در واسطه گيري در ذهنيت فردي و سازماني ؛ موانع درک اشیا در دنیای عددی متفاوت از جهان ما. نقش مقیاس در میانجیگری رابطه بین انسان و محیط زیست ؛ و ماهیت قدرت ، اقتدار و دموکراسی در سطوح مختلف اجتماعی.

[ad_2]

source