کتاب Neuromuscular Disorders : A Comprehensive Review with Illustrative Cases

[ad_1]

این کتاب مروری اجمالی در مورد تشخیص و درمان طیف وسیعی از اختلالات عصبی عضلانی ، به صورت جدول و با موارد گویا دارد. درمان اختلالات عصبی و عضلانی نیاز به یک رویکرد بالینی صحیح ، گام به گام مبتنی بر تشخیص افتراقی و تحقیقات آزمایشگاهی دارد. تا به امروز ، هیچ کتاب تلفیقی واحدی وجود ندارد که تمام اطلاعات مربوط به مدیریت این اختلالات را ارائه دهد. این کتاب این خلا را پر می کند ، آخرین فن آوری را در این زمینه معرفی می کند و مشکلات عملی را با راه حل های آنها برطرف می کند. هر فصل ویژگی های این اختلال ، نقاط تمایز بالینی ، تحقیقات مرتبط و تفسیر آنها ، آزمایش ژنتیکی موجود ، بهترین روش های مدیریت و مشاوره را پوشش می دهد. موارد گویا بینش ارزشمندی را ارائه می دهد ، در حالی که جداول و تصاویر جامع به معنای سریع یافتن اطلاعات است.

[ad_2]

source