کتاب New Perspectives and Applications of Modern Control Theory : In Honor of Alexander S. Poznyak

[ad_1]

این مطالعه ویرایش شده شامل کمک های پژوهشی در مورد طیف گسترده ای از موضوعات مانند سیستم های کنترل تصادفی ، کنترل تطبیقی ​​، کنترل حالت لغزشی و روش های تعیین پارامتر است. این کتاب همچنین شامل برنامه های کنترل قوی و سازگار برای سیستم های شیمیایی و بیوتکنولوژی است. این مجموعه مقالات یادبود هفتادمین سالگرد تولد دکتر الكساندر اس. پوزنیاک

[ad_2]

source