کتاب NGO Politics in Sri Lanka : Local Government and Development

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی و چرا بی توجهی جوامع محلی در ابتکارات توسعه در جنوب آسیا ، با تمرکز بر سریلانکا پرداخته و حمایت قابل توجه سازمان های غیردولتی را در افزایش ظرفیت دولت محلی و ارتقا توسعه محلی ارزیابی می کند. این پروژه بر اساس تحقیقات در استان های جنوبی و شرقی سریلانکا ، دیدگاه های نمایندگان سیاسی در سطح ملی ، منطقه ای و محلی ، مقامات اداری و مقامات NGO را تحلیل می کند.

[ad_2]

source