کتاب Nuclear Medicine Technology : Review Questions for the Board Examinations

[ad_1]

این کتاب با ارائه سologistsالات و جوابهای عملی با توضیحات دقیق و همچنین آزمون ثبت نام ساختگی ، دانشجویان و فن آوران را برای شرکت در آزمونهای ثبت نام در زمینه فناوری پزشکی هسته ای آماده می کند.

[ad_2]

source