کتاب Nutrition and Diet in Maternal Diabetes : An Evidence-Based Approach

[ad_1]

این حجم جامع تمام جنبه های تغذیه را در سناریوهای مختلف دیابت مادر ، از جمله دیابت نوع 1 یا نوع 2 ، دیابت بارداری و دیابت پس از زایمان پوشش می دهد. این مجلات ، مروری جامع در مورد موضوع ، شیوع ، عوامل خطر و نیاز انسولینی مادر را ارائه می دهد. از عواقب و اثرات احتمالی بر نوزاد ؛ به توصیه های تغذیه ای به طور کلی و حالات خاص ؛ و اطلاعات در مورد مکمل های مغذی و درشت مغذی. همچنین بخش ویژه ای در مورد دیدگاه های بین المللی دیابت مادران وجود دارد که هر ده بخش در یک کشور متفاوت تمرکز دارند. و جنبه های فرزندان دیابت بارداری و شیردهی و دیابت بارداری مادران.

[ad_2]

source