کتاب Organizational Behaviour and Human Resource Management : A Guide to a Specialized MBA Course

[ad_1]

این کتاب با تمرکز بر منابع انسانی استراتژیک و عملیاتی ، برنامه درسی اساسی برای مطالب معمولاً ارائه شده در برنامه MBA ، متخصص در زمینه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی را به خواننده می دهد. مباحث تحت پوشش را می توان برای انواع موقعیت های تجاری واقعی استفاده کرد. این کتاب قصد دارد با پوشش آخرین تحولات در زمینه مدیریت منابع انسانی ، به رشد و توسعه افراد در یک اقتصاد رقابتی و جهانی کمک کند. شیوه ها و نظریه های ابتکاری و همچنین سیاست ها و شیوه های فعلی مدیریت منابع انسانی در این کتاب شرح داده شده است.

[ad_2]

source