کتاب Palliative Care in Pediatric Oncology :

[ad_1]

این کتاب درسی اولین کتابی است که رویکردهای مراقبت جامع و چند رشته ای را هدف قرار داده است که هدف آنها افزایش رفاه کودکان سرطانی و خانواده های آنها در طول تجربه بیماری است. از جمله مباحث مورد بررسی اپیدمیولوژی سرطان دوران کودکی شامل ابعاد جسمی ، عاطفی ، اجتماعی و معنوی است. نقش تیم چند رشته ای ؛ ارتباطات و برنامه ریزی قبل از مراقبت ؛ پیشگیری و مدیریت علائم ؛ مراقبت در پایان زندگی ؛ مراقبت از سوگ خانواده رویکردهایی برای رفع ناراحتی پزشک. نویسندگان مقاله متخصص واقعی هستند و براساس بالاترین سطح شواهد موجود در این زمینه راهنمایی می کنند. این کتاب نه تنها چند رشته ای است بلکه از دیدگاه بین المللی نیز برخوردار است. در سطح جهانی ، تمام پزشكانی را كه از كودكان مبتلا به سرطان مراقبت می كنند ، از جمله پزشكان ، پرستاران ، روانپزشكان ، شبان و سایر كشورها جذب خواهد كرد.

[ad_2]

source