کتاب Polysaccharides as Battery Components :

[ad_1]

چکیده مروری جامع از کاربردهای پلی ساکاریدها در زمینه مواد باتری را ارائه می دهد. این شامل یک مرور کلی تاریخی و همچنین تحولات اخیر در زمینه شامل انواع جدید باتری و شیمی است. توسط دانشگاهیان به سبک قابل دسترسی نوشته شده است ، هدف آن افراد تازه وارد این رشته و همچنین افرادی است که علاقه مند به استفاده از پلی ساکاریدهای جدید هستند ، و در مقطع کارشناسی ارشد پیشرفته ، محققان دانشگاهی و صنعتی و متخصصانی است که از پلیمرهای مبتنی بر زیست استفاده می کنند یا از آنها استفاده می کنند.

[ad_2]

source