کتاب Popular Culture, Voice and Linguistic Diversity : Young Adults On- and Offline

[ad_1]

این کتاب به تجزیه و تحلیل شیوه های زبان زبانی جوانان در مغولستان و بنگلادش در دو محیط آنلاین و آفلاین می پردازد. نویسندگان با تمرکز بر منابع مختلف زبانی و فرهنگی که این جوانان برای تعاملات خود به آنها متکی هستند ، توجه را به خلاقیت و ابتکار عمل های میان زبانی خود جلب می کنند. این جوانان که در حاشیه آسیا واقع شده اند ، در استفاده از فرهنگ عامه ، صدای رسانه ها و منابع زبانی به طور گسترده پرسه می زنند. این کتاب ابتکاری و عینی دانشجویان و دانش پژوهان در زمینه زبان شناسی اجتماعی ، زبان شناسی کاربردی ، مطالعات فرهنگی و انسان شناسی زبان شناسی را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

source