کتاب Precision Molecular Pathology of Hodgkin Lymphoma :

[ad_1]

این متن مروری جامع و به روز در مورد لنفوم هوچکین دارد. این مجلد ، هر جنبه از سرطان را با جزئیات کامل ، از جمله آسیب شناسی ، آسیب شناسی ، ژنتیک مولکولی ، محیط زیست ، اپیدمیولوژی ، درمان و پیشرفت های جدید درمانی بررسی می کند. به نقش خاص میکرو محیط لنفوم پرداخته می شود و رابطه لنفوم هوچکین با لنفوم غیر هوچکین مربوطه پوشش داده می شود. نوشته شده توسط متخصصان این زمینه ، آسیب شناسی مولکولی دقیق لنفوم هوچکین منبع ارزشمندی برای متخصصان آنکولوژی ، جراحان و آسیب شناسان است. کارآموزان و محققان بالینی که در تشخیص ، درمان و مطالعات تحقیقاتی این لنفوم نقش دارند.

[ad_2]

source