کتاب Proceedings of the 10th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2017 :

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه جامع از سیستم های تشخیص رایانه را ارائه می دهد – یکی از امیدوار کننده ترین روندهای هوش مصنوعی. این مجموعه از 52 مقاله با دقت انتخاب شده است که توسط متخصصان در زمینه تشخیص الگو ارائه شده است ، در مورد جنبه های روش شناختی و کاربردهای تحقیقات فعلی بحث می کند. این شامل بخش های زیر است: ویژگی ها ، یادگیری ، و طبقه بندی ها بیومتریک طبقه بندی جریان داده ها و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ داده پردازش تصویر و چشم انداز رایانه کاربردهای پزشکی کاربردها این یک ابزار مرجع ارزشمند برای دانشمندانی است که با مشکلات سیستم های تشخیص الگوهای رایانه از جمله محققان و دانشجویان علوم سر و کار دارند رایانه ، هوش مصنوعی و رباتیک.

[ad_2]

source