کتاب Proceedings of the 18th International Conference on Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems – Water Reactors : Volume 2

[ad_1]

این مجموعه دوجلدی مجموعه مقالاتی است که در هجدهمین کنفرانس بین المللی تخریب محیط زیست مواد در سیستم های انرژی هسته ای – راکتورهای آب ارائه شده است. هدف از این مجموعه کنفرانس ارتقا تبادل نظر در مورد و رفع مشکلات موجود در نیروگاه های هسته ای با آب سرد امروز و آینده است. مشارکت ها مواردی است که توسط آلیاژهای مبتنی بر نیکل ، فولادهای ضد زنگ ، مخازن تحت فشار ، فولادهای لوله ، آلیاژهای زیرکونیوم و سایر آلیاژهای موجود در محیط آب مربوطه روبرو می شوند. اجزای تحت پوشش شامل اجزای محدود کننده فشار ، مخازن راکتور ، قطعات داخلی ، مولد بخار ، روکش سوخت ، اجزای تابش شده ، ظروف ذخیره سوخت و تعادل اجزا و سیستم های گیاه است.

[ad_2]

source