کتاب Proceedings of the Third International Afro-European Conference for Industrial Advancement — AECIA 2016 :

[ad_1]

کنفرانس پیشرفت صنعتی آفریقا-اروپا (AECIA) برجسته ترین متخصصان و محققان جوان را از آفریقا ، اروپا و سایر نقاط جهان گرد هم آورد تا آخرین نتایج را از زمینه های مختلف مهندسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر کند. این جلد مقالاتی را با دقت انتخاب شده از چاپ سوم AECIA ، که از 21 تا 23 نوامبر 2016 در مراکش ، مراکش برگزار شد ، گرد هم می آورد. این مقالات با موضوعات مهمی مانند سیستم های اتوماسیون ، فناوری های هوشمند و الگوریتم ها ، برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) سروکار دارند. در مهندسی ، کنترل ، بهینه سازی و پردازش ، و همچنین مباحث مربوط به ساخت. به همین ترتیب ، این یک راهنمای مرجع ارزشمند برای محققان ، دانشجویان و پزشکان در زمینه های علوم و مهندسی کامپیوتر فراهم می کند.

[ad_2]

source