کتاب Raising of Microvascular Flaps : A Systematic Approach

[ad_1]

– به وضوح با بیش از 112 تصویرنگاری رنگی نشان داده شده است تا تمام جنبه های جراحی را نشان دهد

[ad_2]

source