کتاب Rare and Exotic Orchids : Their Nature and Cultural Significance

[ad_1]

این ارکیده با در نظر گرفتن حدود 28000 گونه مختلف ، بزرگترین خانواده گیاهان گلدار روی زمین است. هر ساله گونه های جدیدی در طبیعت کشف می شوند یا توسط انسان ساخته می شوند ، بنابراین این تعداد همچنان رشد می کند. این کتاب برای کسانی است که می خواهند با طبیعت چند وجهی این گیاه شگفت انگیز آشنا شوند. این شامل بسیاری از جنبه های مختلف مطالعه ارکیده ، از تاریخ فرهنگی آن تا توسعه تکاملی آن و از اکتشافات اولیه آن تا تحقیقات علمی در حال انجام است. مهم نیست که تجربه و سطح تجربه شما در Orchid چیست ، شما می توانید در این کتاب حقایق و داستانهای فوق العاده جدیدی پیدا کنید که باعث می شود نفس نفس بزنید ، بخندید و بخوانید. از طریق بسیاری از تصاویر عجیب و غریب و زیبا که در این صفحات در حال عبور است ، شما چیزی در مورد تنوع بی پایان این خانواده از گیاهان خواهید دانست ، و سرانجام خواهید فهمید که چرا بسیاری از پرورش دهندگان ارکیده و متعصب در همین مسیر بی پایان گام برداشته اند.

[ad_2]

source