کتاب Reasoning with Rough Sets : Logical Approaches to Granularity-Based Framework

[ad_1]

این کتاب استنباط تقریبی گروه را از طریق توسعه یک چارچوب مبتنی بر جزئیات بررسی می کند. این کار با شرح مختصری از نظریه گروه تقریبی آغاز می شود ، سپس روابط انتخاب شده بین نظریه گروه تقریبی و منطق غیر کلاسیک از جمله منطق شرطی را بررسی می کند. بعلاوه ، این یک چارچوب تفکیک محور برای تفکر ایجاد می کند که در آن می توان انواع مختلف تفکر را تدوین کرد. این کتاب برای همه محققانی که کار آنها شامل هوش مصنوعی ، پایگاه داده و / یا منطق است ، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

source