کتاب Recycled Ceramics in Sustainable Concrete : Properties and Performance

[ad_1]

سرامیک های بازیافتی در بتن پایدار: خواص و عملکرد ، استفاده از مواد زائد جدید در صنعت ساخت و ساز را به عنوان گزینه های پایدار و سازگار با محیط زیست برای فن آوری های سنتی تولید سیمان بررسی می کند. به خصوص در استفاده از سرامیک ضایعات به عنوان چسب و جایگزین ترکیب برای بتن متمرکز شده است. شامل یک ارزیابی چرخه زندگی است که توصیف ضایعات بازیافت کاشی و سرامیک به عنوان جایگزینی برای سنگدانه های ریز و درشت است. در مورد عملکرد ریز ساختار بتن پایدار بحث شده است. این کتاب با ارزیابی عملکرد بتن پایدار در معرض دمای بالا و مواد خورنده که برای مهندسان مواد و شیمیایی و غیرنظامیان و همچنین سایر افراد در حال ساخت مصالح ساختمانی نوشته شده ، درک جامعی از مزایای استفاده از ضایعات سرامیک برای تولید بتن پایدار در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

[ad_2]

source