کتاب Redemption

[ad_1]

دوست داشتن یک قدیس سخت است. یکی بودن ، این سخت ترین است. اما اکنون که کاپیتان ناتانیل دریک به دنبال سنت آنابل لی است ، خوشحال شوید. زیرا در آینده بارها این داستان را خواهید خواند ، زیرا فرض می کند شهرت واقعی آن به عنوان یک کلاسیک چیست. رابرت اف. یانگ نویسنده ای نامزد هوگو بود که به نثر غنایی و احساسی شهرت داشت. کارهای او در داستانهای شگفت انگیز ، داستانهای خارق العاده ، داستانهای شگفت انگیز ، پلیبوی ، شنبه شب عصر ، کولی ، مجله گلکسی و واقعیت و داستان علمی آنالوگ ظاهر شده است.

[ad_2]

source