کتاب Redesigning English

[ad_1]

این نسخه کاملاً به روز شده از طراحی مجدد زبان انگلیسی ، کاربردهای ابتکاری زبان انگلیسی از نسخه های خطی اولیه تا ادبیات پسااستعماری ، نوشتن خلاق و تحولات در رسانه های جدید را بررسی می کند. با تمرکز بر چگونگی تکامل زبان انگلیسی و ادامه پیشرفت در سطح جهانی ، تمرکز زیادی بر اشکال بصری زبان و ارتباطات و مسائل هویتی و سیاسی وجود دارد. فصل های جدید این نسخه شامل: چه چیزی زبان انگلیسی را در هنر ایجاد می کند؟ زبان آهی ، نسخه های خطی انگلیسی: ظهور یک هویت بصری ، زبان انگلیسی در جهانی جهانی شده.

[ad_2]

source