کتاب Reel Bay : A Cinematic Essay

[ad_1]

تاکاکو کونیشی در داکوتای شمالی واقعاً چه می کرد و چرا سرانجام درگذشت؟ پلیس نتیجه گرفت ، در حالی که در جستجوی گنج خیالی دفن شده در یک ماشین برفی در انتهای فیلم برادران کوئن بود ، گم شده و منجمد شده اید؟ یا چیز دیگری آنجا را رقم زده است: عشق بی پاسخ ، خودکشی آیینی ، بارش شهاب سنگ و جستجوی گسترده برای هدف؟ هنگامی که با یک خبر انتشار در مورد این مسئله روبرو شد یک وسواس در یک دانشجوی دانشجوی مبارز فیلم Jana Larson اتفاق افتاد. طی سالها و در سراسر قاره ها ، مطالبی که ژانا در جستجوی “تاکاکو” واقعی جمع آوری کرد ، با تلاش های متعدد در حالات افزایش یافت و به این مقاله جذاب و منحنی ژانر تبدیل شد که به خلا بین حقیقت و داستان ، زندگی و مرگ ، نویسنده و موضوع گرایش دارد. ماده ، واقعیت و توهم.

[ad_2]

source