کتاب Refrigerators

[ad_1]

در یخچال ها ، خوانندگان اولیه به علم ، مهندسی و فن آوری پشت یخچال مسلط می شوند. تصاویر واضح و رنگارنگ و متن کاملاً مسطح خوانندگان جوان را هنگام فراگیری از این فناوری مهم به خود جلب می کند. کودکان می توانند با استفاده از موتور جستجوی وب سایت ایمن و متناسب با سن ما ، در مورد یخچال و فریزر اطلاعات بیشتری کسب کنند. یخچال ها همچنین حاوی نکات خواندن برای معلمان و والدین ، ​​فهرست مطالب ، واژه نامه و فهرست هستند. یخچال ها بخشی از Jump هستند! چگونه کار می کند؟ یک سری.

[ad_2]

source