کتاب Refuel Your Wait : Find Hope and Overcome Fear While Adopting

[ad_1]

در جهانی پر از انتظار ، همه ما می توانیم از کمی ایمان استفاده کنیم. این کتاب مستقیماً با قلب والدین خوانده که در انتظار هستند صحبت می کند ، اما همچنین می تواند هرکسی را که خود را منتظر فصل بعدی زندگی می بیند تشویق کند. نویسنده در ابتدا فیلمنامه را به عنوان یک مجله نوشت در حالی که او و همسرش برای تشکیل خانواده تلاش می کردند. این مجله اکنون کتابی است پر از کتاب مقدس و ابراز امیدواری. سوخت خود را دوباره بنوشانید شامل داستان های شخصی دلخراش و شادی آور از ناباروری ، روند فرزندخواندگی ، روابط والدین و معجزه پزشکی است. این کتاب خواننده را تشویق می کند تا زمان انتظار خود را از گذر زمان به زمان عمدی نماز ، ایجاد روابط و شادی غیر منتظره تبدیل کند.

[ad_2]

source