کتاب Regard sociologique sur la presse people : Dispositifs photographiques et logique du commérage

[ad_1]

این تحقیق س theالی را درباره محتوای روزنامه نگاری افراد مشهور مطرح می کند. علاوه بر اخبار سلبریتی ها که می دانیم اغلب صفحات آن را اشغال می کند ، روزنامه نگاری سلبریتی ها واقعاً به ما چه می آموزد؟ برای پاسخ به این س ،ال ، نویسنده با استفاده از یک پایگاه مستند برای انجام جامعه شناسی ، یک مورد سیستماتیک را مطرح می کند. در اینجا ، Closer ، Paris Match ، Gala ، Point de Vue و Ici Paris: با مرور ده ها صفحه به طور مستقیم از یک نمونه از 30 مجله ، می توانیم موضوعاتی را که در آن مکان اصلی را اشغال کرده اند ، توصیف کنیم. در بالای آن فرصتی برای برجسته کردن بعد هنجاری مقالات روایتگر این مطبوعات و ترسیم یک اصل و خطوط کلی از منطق اجتماعی وجود دارد: شایعات.

[ad_2]

source