کتاب Regionalisation and Integration in China : Lessons From the Transformation of the Beef Industry

[ad_1]

این عنوان برای اولین بار در سال 2002 منتشر شد: تغییر محیط اقتصادی ، نهادی و بازار ، روابط متقابل فضایی را که تصور می شود در چین وجود دارد ، بر گردن خود قرار داده است. با بررسی صنعت گوشت گاو ، این متن تصویری از منطقه بندی و ادغام در چین ایجاد می کند. این اثرات نیروهای بازار ، ویژگی های صنعت ، خصوصیات عوامل نسبی و تأثیر دولت بر سازمان فضایی فعالیت ها را مطالعه می کند. این تأثیر دولت را با ارزیابی مجدد اولویت ها و توسعه بازارها و صنایع و همچنین بررسی میزان هماهنگی و همکاری منطقه ای و چگونگی سازش سیاست ها و استراتژی های دولت مرکزی و محلی نشان می دهد. این حجم همچنین شامل ارزیابی منطقه ای صنعت گوشت گاو در 12 استان بزرگ تولید کننده و مناطق عمده مصرف در پکن ، شانگهای و هنگ کنگ است.

[ad_2]

source