کتاب Régression

[ad_1]

فرانسه ، پس از حملات ، جلیقه های زرد ، اعتصابات پی در پی و بحران اقتصادی و اقتصادی مرتبط با Covid-19 ، بیش از هر زمان دیگر تقسیم شده است ، سخت ترین مبارزات ریاست جمهوری را برای جمهوری پنجم تجربه می کند: ماری لبی نون ، نامزد پوپولیست ، در راه پیروزی انتخابات. آلن ، استاد بازنشسته دانشگاه ، ذهن باز و جهان وطن ، به طرز دردناکی این بحران اجتماعی را پشت سر می گذارد ، بین مهدی ، دوست و همسایه اش که به حق احساس خطر می کند ، و شانتال ، عشق جدید به جوانان که کارت پوپولیست بازی می کنند.

[ad_2]

source