کتاب Reinventing Religion : Beyond Belief and Scepticism

[ad_1]

بسیاری از ما ، حامیان و منتقدان ، معمولاً در مورد دین فرضیاتی می گیریم. ممکن است تصور کنیم که دین اساساً داشتن اعتقادات یا صالح بودن است ، یا بیشتر به مسائل معنوی مربوط می شود تا مسائل مادی ، یا اینکه عقاید و اعمال دینی به نوعی جاودانه هستند. پیتر مور استدلال می کند که چنین دیدگاههایی فقط در جهت پنهان کردن این واقعیت است که دین اساساً دنباله روی بشریت برای کامل شدن انسان است. این ارائه روشنگرانه درک ما از ایمان را زیر س questionsال می برد و ادعا می کند که ادیان باید از نظر عملی و فکری ، برای کشف مجدد سنت های فراموش شده و یافتن راه های جدید برای پیشبرد خود باز باشند. این کتاب که با درخشش و اشتیاق نوشته شده است ، در مرکز بحث درباره اعتبار و هدف دین است.

[ad_2]

source