کتاب Rejuvenation Of Fruit Trees: Tropical And Subtropical

[ad_1]

این کتاب مدرن و آموزنده است ، منتشر شده است و تمام جنبه های حیاتی فناوری بازآفرینی در درختان میوه چند ساله را پوشش می دهد. این کتاب یک انتشار کامل و به روز در زمینه فناوری بازآفرینی است. با مطالعه کتاب ، می توان این فناوری را در تمام محصولات میوه با ارزش و دارای چوبی چند ساله از گروه های گرمسیری و نیمه گرمسیری به کار برد. مفهوم بازآفرینی ، روند و محدودیت های فعلی ، نیاز آن ، سطح تصویب و اجرای موفقیت آمیز با مجموعه مناسب شیوه های فرهنگی و استراتژی های مدیریت ، به طور مفصل در کتاب بحث شده است. تلاش شده است تا به طور پایدار تولید ، بهره وری و سودآوری محصولات میوه افزایش یابد. اطلاعات مورد نیاز و نیازهای مبتنی بر نیاز نیز در محدوده صلاحیت و همچنین چشم انداز مهمی قرار دارد که درک بهتری از مسائل تحقیق و توسعه را پرورش می دهد.

[ad_2]

source