کتاب Relationslips : Life Together in a Falling-Apart World

[ad_1]

زندگی را در تماس و ارتباط مداوم با دیگران زندگی کنید. اما چه اتفاقی می افتد که این روابط به ناامیدی ، عدم تحمل و عدم آشتی برسند؟ خلاصه روابط: زندگی مشترک در جهانی در حال فروپاشی ، تصورات رایج بسیاری از افراد درباره چگونگی پیمایش در روابط سالم و آنچه خدا باید در مورد درست زندگی در یک دنیای بی نظم بگوید را به چالش می کشد. آیا باید زمان بگذاریم تا همه زخم ها را التیام بخشد ، یا اینکه باید انتخاب کنیم که هرگز از دست هم عصبانی نخوابیم؟ اگر در بخشش دیگران با مشکل روبرو شویم ، آیا خداوند ما را می آمرزد؟ با صراحت ، شوخ طبعی ، حکایت های شخصی ، توصیه های عملی برای برقراری روابط صحیح و همچنین درک صحیح تعامل سالم و مبتنی بر کتاب مقدس ، کتاب Relatlips کتابی است که امروزه به طور خاص مورد نیاز است.

[ad_2]

source