کتاب Relativity: The Special and the General Theory

[ad_1]

آلبرت انیشتین بنیانگذار بی چون و چرای فیزیک مدرن است. نظریه نسبیت وی مهمترین ایده علمی در دوران مدرن تلقی می شود. در این کتاب ، انیشتین با استفاده از حداقل اصطلاحات ریاضی ، ایده ها و اصول اساسی نظریه را توضیح داده است که جهانی را که امروز در آن زندگی می کنیم ، شکل داده است. این در هر کتاب بعدی در مورد نسبیت بی سابقه است ، همچنان محبوب ترین و مفیدترین سهم انیشتین در دانش بشری است. در این کار ، انیشتین قصد داشت تا آنجا که ممکن است ، بینندگان تئوری نسبیت را به خوانندگانی که از نظر کلی فلسفی و علمی به تئوری علاقه مند هستند ، اما با ریاضیات تبادل نظر ندارند ، ارائه دهد. دستگاه فیزیک نظری. نظریه نسبیت در قرن بیستم بر فیزیک و نجوم تأثیر گذاشت.

[ad_2]

source