کتاب Remaking America : Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century

[ad_1]

جان بودنار در یک تحقیق جذاب درباره وقایع عمومی از ساخت بنای یادبود جانبازان ویتنام از طریق نمایشگاه های جامعه قومی تا مراسم پیشگامانه ، داستان ها ، ایده ها و نمادهای پشت جشن های آمریکایی در قرن گذشته را کاوش می کند. او استدلال می کند که چنین اشکال آگاهی تاریخی لزوماً گذشته را حفظ نمی کند بلکه به س questionsالات جدی سیاسی حال می پردازد.

[ad_2]

source