کتاب Remembering Barkley

[ad_1]

وقتی بارکلی به خانه نمی آید ، بیر دلش برای دوستش تنگ می شود. او دیگر نمی خواست راه برود یا بازی کند. اما با تغییر فصول ، هر دو خرس و Human Jacob در طول غم و اندوه به یکدیگر کمک می کنند. این داستان ظریف درباره بهبود با گذشت زمان ، همه کودکانی را که متحمل ضرر شده اند ، آرام می کند.

[ad_2]

source