کتاب Reminiscences of Alexander Toponce

[ad_1]

هنگام خواندن این “زندگی الکساندر توبونز” نمی توان تأکید کرد که این چیزی بیش از یک زندگینامه است ؛ بیش از یک سابقه زندگی عادی از تاریخ و رویدادها. ایده ها ، نظرات و داستان های بسیاری وجود دارد ، تاریخ ، آشکار کردن زمان ، که واقعاً وجود دارد. “خاطرات” …. بسیاری از عناصر مربوط به اوایل تاریخ ظهور تمدن به غرب ثبت شده است. مراحل اولیه اکتشافات و اولین آمدن مردان سفیدپوست از گذشته ، و هنگامی که “الکس” کار خود را آغاز کرد ، انتقال از صحرا و بیابان به یک کشور کاملاً متمدن در حال پیشرفت بود. ”

[ad_2]

source