کتاب Remorse : A Christian Perspective

[ad_1]

اگرچه کلیسای مسیحی دارای یک الهیات پیشرفته از توبه است که به دلیل گناه به سوی خدا معطوف شده است ، اما توجه زیادی به تأثیرات شخصی پشیمانی افراد در هنگام اشتباه یکدیگر ندارند. از قرن نوزدهم ، روانشناسان ، مردم شناسان ، فیلسوفان ، اخلاق شناسان ، محققان و حقوقدانان کارهای مهمی را انجام داده اند که برای نحوه تفکر متأسفانه در مورد پشیمانی ، پیامدهایی دارد. این کتاب برای ارائه سهم جدید و متمایز مسیحیان در درک توبه ، به سوابق مکتوب در مکانهای باستانی خود و همچنین به بینش مطالعات معاصر متکی است.

[ad_2]

source