کتاب Rencontrer les hybrides : La vie et la mission d’ambassadeurs E.T. sur Terre

[ad_1]

این کتاب به بررسی تجربه زندگی هشت نفر با DNA ترکیبی فضایی می پردازد. آنها با هدایت خانواده های ستاره ای و نهادهای دیگر خود را وقف کارهای شخصی خود می کنند که شامل شکوفایی طولانی مدت آگاهی انسان و همچنین محافظت و توسعه حیات روی کره زمین در این زمان حساس است. این کتاب براساس بیش از صد ساعت مصاحبه و گفتگو ، صدای هر دو هیبرید را می دهد. سفرهای دوم در سفرهای شخصی خود در زمینه اکتشاف ، استعدادها ، و شادی ها و دشواری های وجود دوگانه باز هستند. آنها خواننده را دعوت می کنند تا درک خود را از واقعیت کاملاً گسترش دهد و توسعه آن را دنبال کند. این پدیده ترکیبی ما را بیش از هر زمان دیگری به درک بیگانه نزدیک می کند و پاسخ برخی از بزرگترین سوالات بشریت را می دهد.

[ad_2]

source