کتاب Repentance and Forgiveness

[ad_1]

آشتی هسته اصلی ایمان مسیحی است. آنچه خدا از طریق تجسم پسر خود ، از طریق عیسی ، زنده شدن و تسبیح خود به دست می آورد: اینكه همه مردم در مسیح و از طریق جذب آنها برای مشاركت با یكدیگر به سمت خدا جذب شوند. بنابراین ، بشارت آشتی نیز ندای توبه و بخشش و سپس آمرزش در همان زمان است. جلد حاضر درصدد بررسی مجدد این ادعاهای اساسی مسیحیان است. این مقالات ، که برای اولین بار در کنفرانس سالانه Pro Ecclesia سال 2017 ارائه شد ، به منابع کتاب مقدس برمی گردد تا به ما کمک کند آشتی را از نو درک کنیم. نویسندگان در مورد توبه و تحمل از منظرهای مختلف س questionsالاتی را مطرح می کنند: یهودیت ، کاتولیک ، ارتدکس و پروتستانیسم. آنها همچنین شرایط فعلی ما ، فرهنگ به اصطلاح فناوری ، و همچنین عمل توبه و بخشش را در نظر می گیرند.

[ad_2]

source