کتاب Repentance

[ad_1]

“اما پس از آن همه ما عاشق این مکان هستیم ، مگر نه ، به روش های مختلف خودمان؟” تابستان سال 1976 است و بادهای تغییراتی از طریق شهر کوچک توبا در حاشیه رشته کوه بزرگ تقسیم می شوند. خانواده های باستان دامپروری و ورود به سیستم می کردند ، اما مهاجران جدید ، هیپی ها ، دیدگاه متفاوتی در مورد نظم طبیعی و جایگاه نوع بشر در طرح امور دارند. به زودی همه چیز ناراحت خواهد شد. یا رشد قدیمی در حال کاهش است یا باید جلوی چوب بری ها گرفته شود. اگرچه همه در این تاکتیک ها اتفاق نظر ندارند ، اما هیچ کس از کشیده شدن در تقابل بعدی فرار نمی کند. داستان یک شهر روستایی و ریتم های آن ، توبه نیز داستان استرالیای مدرن در یکی از کانون های تنش است که با لطافت و زیبایی از چشم شخصیت هایی روایت می شود که هرگز فراموش نخواهند کرد.

[ad_2]

source