کتاب Republik Autonome Souveraine Afrikaine du Doromikan : Sourire – Rire – Éclats de rire

[ad_1]

نویسنده از طریق Soumbala Mougou با برجسته سازی ریاکاری استبدادی برخی از رهبران آفریقا ، به نقص یک جامعه ساختگی انگ زد. در واقع ، آنچه او به روشی بیرحمانه اما پنهان از آن انتقاد می کند ، صرفاً بازتاب آگاهانه محیط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی آفریقا به عنوان یک کل است. شخصیت اصلی Soumbala Mougou یک دیکتاتور فریبکار است که در طول حکومت خود با تغییر چهره خود همه مردم را گول می زند. آداما DAHICO ، با روحیه ای بسیار زیبا از داستان ، از شوخ طبعی به عنوان وسیله ای برای هماهنگی اجتماعی استفاده می کند. »GUINDO Dogolou ، استاد ادبیات مدرن.

[ad_2]

source