کتاب Republik der Leidenschaft : Mit 97 Fotos des Autors

[ad_1]

هربرت اتو هنگام دیدار از “جمهوری شور” ، اولین کشور سوسیالیست در آمریکا ، “از ابتدا” فیدل کاسترو و برخی از قهرمانان را شناخت. وی به مدت سه ماه با کادیلاک متعلق به دولت ، با جیپ ، هلی کوپتر ، قاطرها و سوار بر اسب به کوبا سفر کرد. او در باراکوآ بود ، جایی که کلمبوس فرود آمد. او در قلعه مونکادا ایستاد ، جایی که اولین جنگ شورش در 26 ژوئیه 1953 آغاز شد. او در کوههای اسکامبری بود و با کارگران در Playa Girón صحبت کرد که در آنها آپارتمان و آسایشگاه ساخته بودند و بعداً ، در آوریل 1961 ، اولین کسانی بودند که حملات مهاجمان آمریکایی را دفع کردند.

[ad_2]

source