کتاب République centrafricaine En toute franchise : Radioscopie d'un mandat présidentiel désastreux

[ad_1]

رئیس جمهور فاوستین آرچینگ توآدرا نزدیک به پنج سال است که جمهوری آفریقای مرکزی را رهبری می کند. با این حال ، انتخاب او امید زیادی را در میان هموطنانش ایجاد کرد که وی را به عنوان یک اصلاح طلب می دیدند. با این حال ، دومی معتقد بود که وی در راس کشور شخصی قرار داده است که برای احیای جمهوری ، بازگرداندن قدرت دولت و آشتی دادن به مردم تقسیم شده تلاش خواهد کرد. متأسفانه ، در زمان ارزیابی ، این مورد نبود. موضوع این کار فاجعه نظم موجود ، نامردی غیر قابل تحمل آن ، و غیر قابل قبول برای میهن پرستان و صالحین و همچنین زوال اخلاقی آن است. در طول این سوابق ، نویسنده تلاش کرد تا تصویری بی امان از یک ریاست جمهوری فاجعه و یک مأموریت پنج برابر ارائه دهد.

[ad_2]

source