کتاب Researching the History of Mathematics Education : An International Overview

[ad_1]

این کتاب بینشی از تاریخ آموزش ریاضیات را ارائه می دهد ، و هم وضعیت فعلی هنر تحقیق و هم روش این رشته را پوشش می دهد. تاریخچه آموزش ریاضیات در این کتاب به عنوان بخشی از تاریخ اجتماعی بررسی شده است. این کتاب از سخنرانی های ارائه شده در کنفرانس بین المللی آموزش ریاضیات در هامبورگ ارائه شده است. توسعه اخیر و بین المللی شدن روزافزون آموزش ریاضیات نشان داده است که بسیاری از س questionsالات پرسود از رویکردی تاریخی بهره می برند. کلاس ها دیدگاه های کشورهای زیر را ارائه می دهند: بلژیک ، برزیل ، کامبوج ، چین ، قبرس ، آلمان ، ایسلند ، ایتالیا ، هلند ، روسیه ، اسپانیا و سوئد. هر فصل نشان دهنده جهات مهم مطالعات تاریخی است. این کتاب منبع ارزشمندی برای هر مورخ در آموزش ریاضیات و علاقمندان به آموزش ریاضیات و توسعه آن است.

[ad_2]

source