کتاب Reservation Restless

[ad_1]

در سرزمین های قدرتمند و زیبا جنوب غربی ، رنگین کمان به طور غیرمنتظره ای از آسمان رشد می کند ، شیرهای کوهستانی در بیابان پرسه می زنند ، و طوفان های تابستانی بر روی رودخانه کلرادو غلت می زنند. کریستوی به عنوان یک پارکبان ، دره گانادو را جستجو می کند ، مسیرهای آنازازی را ردیابی می کند و تجربه هایی افسانه ای را در کوه های مقدس پیدا می کند که درد و خسارت وعده داده شده به هر کسی را که تصمیم به دوست داشتن دارد ، توضیح می دهد. کریستوی پس از برقراری ارتباط مجدد با خواهر و برادرش در ناواهو ، باید با کابوس های جامعه آنگلو و آینده ای که ایجاد کرده روبرو شود. وقتی مرگ احتمالی مربی او و آینده آمریکایی در برابر او قرار گرفت ، کریستوویچ باید راهی جدید برای زندگی در جهان پیدا کند و راهی آشفته را که منجر به هماهنگی زیبا می شود ، پیدا کند.

[ad_2]

source