کتاب Rest Is Radical

[ad_1]

استراحت رادیکال نه تنها می تواند باعث بهبود سلامت جسمی ، حمایت از سلامت روان و افزایش انعطاف پذیری عاطفی شود ، بلکه می تواند طرز فکر ما درباره خود و جهان پیرامون را نیز تغییر دهد. در حالت استراحت رادیکال است ، مل اسکینر 9 اصل را در اختیار ما قرار می دهد که پایه و رهنمودهایی را برای استراحت رادیکال همراه با تمرینات یوگا فراهم می کند که ما را به یک روش مجسم برای درک اصول از طریق تجربه فیزیکی کاهش سرعت می رساند. وی کشف می کند که چگونه علائم افسردگی ، اضطراب ، اعتیاد و موارد دیگر را می توان از طریق شیوه هایی که به اشتراک می گذارد پشتیبانی کرد. این فراخوانی برای حرکت به سمت سکون است و با این کار زندگی آرام تر ، راضی تر و شادتری را کشف می کنید.

[ad_2]

source