کتاب Restitution and European Community Law

[ad_1]

رشد برجسته قانون استرداد و قانون جامعه اروپا مجموعه ای از قانون قضایی را ایجاد کرد که در این کار گنجانده شد. این کتاب قوانین جامعه را بررسی می کند که بر ادعاهای جبران خسارت که در دادگاه های انگلیس آغاز شده اند تأثیر می گذارد. این کتاب به تاثیری که قوانین کمیسیون اروپا می تواند در توسعه مناطق خاصی از قانون استرداد انگلیس داشته باشد ، شرایطی را مشخص می کند که در آن تدوین قوانین انگلیسی حاکم بر دعاوی جبران خسارت ممکن است تحت تأثیر الزامات قانون جامعه قرار گیرد و به طور دقیق بررسی می کند قوانین جامعه ای که بر دعاوی جبران خسارت وارده در دادگاه های ملی تأثیر می گذارد و سعی در منطقی سازی و توضیح آن در چارچوب اصل غنی سازی غیرقانونی است که یک خواندن اساسی برای پزشکان و همچنین دانشگاهیان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

[ad_2]

source