کتاب Retreat : How the Counterculture Invented Wellness

[ad_1]

هیپی ها برای ما چه کردند؟ متیو اینگرام به بررسی رابطه بین تابستان عشق و تندرستی ، پزشکی و سلامتی می پردازد و ضد فرهنگ دهه های 1960 و 1970 را به طور عمده به موسیقی ، مد ، هنر ، فمینیسم ، محاسبات ، قدرت سیاه ، انقلاب فرهنگی و چپ جدید اشاره می کند. اما یکی از جنبه هایی که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است ، اما از اهمیت کمتری برخوردار نیست – چه از نظر هویت اساسی و چه از لحاظ ارتباط و تأثیر ماندگار – ارتباط آن با سلامتی است. ضد فرهنگ ، متیو اینگرام نقاط بین تناژ ، یوگا ، مدیتیشن ، روانگردان ، روانکاوی ، فلسفه شرقی ، جنسیت و گیاه شناسی را به هم پیوند می دهد و نشان می دهد که چگونه هیپی ها هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد خوب بودن ما دارند.

[ad_2]

source